MEBOOK
Mebook, den digitale støtte i utviklingen av ledere over tid. I Mebook har man mulighet til å gjennomføre en 360-grader som gir et godt utgangspunkt for prioritering av ønsket utvikling.  Man kan også skreddersy en 360 med utgangspunkt i organisasjonen sine ønsker og forventninger til lederskap.

Mebook er en digital støtte for individuell utvikling over tid.  Denne skreddersys for ledere på alle nivåer. Mebook følger opp ønskede utviklingsområder samt bidrar med tips og oppgaver. Med Mebook blir det tydeliggjort at man selv må fokusere på utvikling. 

Det finnes en rekke fordeler med å benytte digital oppfølging over tid og i hverdagen: 

· Det øker endringstakten.

· Hver enkelt mottar oppgaver som kan benyttes i hverdagen.

· Det gjør det lett å følge og coache den enkelte som har et ønske om utvikling.

· Det øker tydeligheten rundt hvilke endringer som man arbeider godt med - og hvor man har behov for støtte.

· Det krever liten tid.

Les mer om Mebook på www.mebook.no


TEAMBOOK
Teambook er en unik digital støtte som endrer måten å jobbe med utvikling og samhandling i organisasjoner. Ved å benytte Teambook som en del av et team sin utviklingsprosess, vil man ha fokus på ønskede utviklingsområder, motta tips og oppgaver som bygger opp under ønsket utvikling, over tid.  

Teambook er utviklet og skreddersydd for teamutvikling, og fungerer godt sammen med prosesser hvor utgangspunktet kan være:

- utvikling/endring koblet til medarbeiderundersøkelser

- en prosess for å få bedre struktur og rolleavklaring i hverdagen

- å implementere ny adferd koblet til arbeidet med verdigrunnlag

- å sikre avkastningen på i gjennomføringen av teamutvikling ved å følge opp og implementere det i hverdagen.

Les mer om Teambook på www.teambook.no