Ledelse er viktig. Men det er ikke bare sjefen som fører an.  Hver eneste medarbeider er med på å forme fremtiden. 

Det gir utrolig kraft når alle tar ansvar på en helhetlig og kollektiv måte. Denne kraften kommer til syne i form av engasjement og innovasjon. Man deler bekymringer, motgang og gir anerkjennelse for individuelle og felles suksesser.

Den digitale revolusjonen utfordrer oss. Noen kaller det en revolusjon. Vi kaller det en evolusjon. 

 
Creating healthy and effective groups capable of responding to new challenges is perhaps the most important task facing the community of today.
— Susan Wheelan