TEAMBOOK SERTIFISERING
Ved å benytte Teambook som en del av teamet sin utviklingsprosess, vil man ha fokus på ønskede utviklingsområder, motta tips og oppgaver som bygger opp under ønsket utvikling over tid.  

Teambook er utviklet og skreddersydd for teamutvikling, og fungerer godt sammen med prosesser hvor utgangspunktet kan være undersøkelser eller målinger gjort i organisasjonen.

Et endagskurs med sertifisering som administrator for Teambook.

Målgruppe
Kurset vender seg til HR, interne og eksterne konsulenter som jobber med utvikling av ledere og team.

Mål med kurset
Kursdagen fokuserer på de de tekniske aspektene av Teambook. Hvordan du benytter og tilpasser alle de forskjellige funksjonene som finnes i Teambook. Det er en fordel at du har bra kunnskap om teamutvikling.

Tilbakemelding fra kursdeltagere:
"Enkelt opplegg og en utrolig avansert plattform"
"Dypt imponert av innholdet"
"Veldig inspirerende og et svært bra verktøy for å jobbe med team"
”Brukervennlig"

Kursholder: Egil Rasmussen

Har du lyst å lese mer om Teambook? Les mer her.
 

MEBOOK SERTIFISERING
Mebook, den digitale støtte i utviklingen av ledere. I Mebook har man mulighet til å gjennomføre en 360-grader for å få et godt utgangspunkt for å gjøre prioriteringer i ønsket utvikling.  Man kan også skreddersy en 360 med utgangspunkt i organisasjonen sine ønsker og forventninger til lederskap.

Mebook følger opp ønskede utviklingsområder samt bidrar med tips og oppgaver over tid. Med Mebook blir det tydeliggjort at man selv har ansvar for å gjennomføre den utviklingen man har bestemt seg for.

Et endagskurs med sertifisering som administrator i Mebook, for bruk i utviklingsprosesser.

Målgruppe
Kurset vender seg til HR, interne og eksterne konsulenter som jobber med utvikling av ledere.

Mål
Etter kursdagen skal du kunne sette opp og administrere 360-målinger, samt ha god innsikt i hvordan man tilpasser de forskjellige funksjonene i Mebook i forbindelse med en utviklingsprosesser for ledere.

Innhold
Kursdagen fokuserer på de tekniske aspektene av Mebook og hvordan man som administrator eller veileder tilpasser mulighetene som ligger i løsningen.

Sagt om sertifiseringen:
"Grensesnittet kjennes som "Apple-aktig"
”Setter pris på det pedagogiske opplegget"
"Enkelt, informativt og interessant"

Kursholder: Egil Rasmussen

Har du lyst å lese mer om Mebook? Les mer her.


GDQ SERTIFISERING
I samarbeid med GDQ Associates AB tilbyr Alaric AS sertifiseringskurs innen GDQ, The Group Development Questionnaire. GDQ er et empirisk og statistisk signifikant instrument som måler gruppers effektivitet og utviklingsmuligheter. GDQ er utviklet av Dr. Susan Wheelan ved Temple University, Philadelphia, USA, Formålet med GDQ er å støtte arbeidsgrupper og ledergrupper i å utvikles og nå felles mål.

GDQ gir et bilde av gruppens effektivitet og produktivitet sammenlignet med andre grupper. Den viser konkret hvilke områder gruppen bør jobbe med for å forbedre sitt samarbeid. Resultatene handler om gruppen som helhet, ikke individer. Fokus ligger på gruppens felles ansvar for sin utvikling. GDQ gir et utmerket grunnlag for fortsatt arbeid, enten på egenhånd eller med hjelp av en konsulent. Forskning har vist en sterk sammenheng mellom resultat på GDQ og objektive mål som økt effektivitet og økt inntekt i privat sektor, karakterer på elevers resultater i skolesektoren, antall reddede liv innen sykehus. I Sverige har forskningstudier vist sammenheng mellom GDQ resultat og individers helse, trivsel og mestringsopplevelse.

Målgruppe
Kurset vender seg til HR, interne og eksterne konsulenter som jobber med utvikling av grupper som vil ha et evidensbasert instrument for å måle gruppers effektivitet samt gi konkrete råd om tiltak.

Mål
Etter å ha gjennomgått sertifiseringskurset kan du anvende GDQ målingen i arbeid med grupper.

Innhold
Kurset er på 4 dager. Mellom dag 2 og 3 gjør man en egen GDQ måling på en gruppe. Gruppen må man selv finne og det er fordelaktig om gruppen allerede er klar innen kursets start. (regn med ca 1 time til å gjennomføre målingen med gruppen). Man må også mellom kursdag 3 og 4 avsette tid beregning av resultater av målingen samt ferdigstillelse av rapport. Resultatene av målingene vises dag 3+4(som deltager skal du gjøre både en muntlig og skriftlig fremvisning)

Kursholder: Jon Erik Børresen, Spesialist i Organisasjonspsykolog
Litteraturen er på engelsk.

I løpet av det firedagers sertifisering-kurset i GDQ lærte vi om det solide forskningsmessige fundamentet for GDQ verktøyet og for ulike bruksområder.
Vi ble raskt satt i gang med å øve på bruken av verktøyet - og blandingen av teori og praktiske øvelser gjorde at læringsutbyttet totalt var meget bra.
Jon Erik Børresen er en erfaren og inspirerende kursholder som byr på mange gode eksempler fra egen praksis underveis.
— Laila Stange HR- rådgiver, lederutvikler og ledercoach

PROSESSKONSULTASJON
2 dagers grunnleggende kurs i Prosesskonsultasjon

Målgruppe
Kurset henvender seg til HR, ledere og konsulenter

Mål med kurset
I løpet av kurset vil du:
· Lære grunnprinsipper innen prosess konsultasjon og aksjons læring
· Lære hvordan man bygger effektive og utviklende samtaler
· Trene på metoder og modeller som håndterer komplekse oppgaver og  problemstillinger
· Styrke dine relasjonelle evner

Det legges vekt på aktiv trening samt jobbing med reelle caser

Kursholder: Spesialist i Organisasjonspsykolog Jon Erik Børresen
Programmet er lagt opp som 1+1 dag + 1,5 timer veiledning etter endt kurs.
Kurset kan kombineres med kurset innen Storgruppemetodikk.

Deltagere som har gått kurset:

“Vi hadde kurs i prosess konsultasjon. Deltakerne var HR sjefer fra 11 ulike land i Europa. Jon Erik Børresens sterke faglige bakgrunn, personlig stil og gode engelsk kunnskaper gjorde ikke bare kurset lærerikt men også til en ekstra ordinær opplevelse for kursets deltakere. Vi ble bedre kjent med hverandre, lærte oss konsultasjons teknikker som raskt ble tatt i bruk i jobbsammenheng og fikk et felles faglig referansepunkt. Kurset var meget bra og samtlige deltakere var fornøyd. “
— Johanna Sundén HR&OD Director Wilhelmsen Ships Service Europe
“Vi gjennomførte kurs i prosesskonsultasjon for rådgivere i sentral stab høsten 2014 og vinter 2015. Kurset var lærerikt og gav oss kompetanse i bruk av flere ulike metoder innen prosesskonsultasjon. Oppbygningen på kurset var god, med en fin balanse mellom input / foredrag / fag og trening. Kursholderen Jon Erik Børresen var engasjerende, faglig kompetente, delte raust av egen erfaring og lagde en god atmosfære for læring. Kurset har i stor grad bidratt til å styrke vår veilederkompetanse. Anbefales!”
— Karianne Stokke Gjerstad, rådgiver HR Akershus universitetssykehus HF.

STORGRUPPEMETODIKK
Kurs i Organisasjons-psykologisk konsultasjonsmetodikk, en Workhop som går over 5 dager for HR, Ledere og Konsulenter.

Målet med kurset
Gjennom kurset lærer man grunnleggende kunnskaper innen storgruppemetodikk (Large Groups Interventions) og hvordan de designes og bygges.

På kurset lærer du metoder og grep for å:
· Mobilisere handlingskraft hos viktige grupper og individer, gjerne omkring tema med høy kompleksitet
· Vekke og ivareta engasjement, kreativitet og innovasjon i store grupper
· Skape effektiv kommunikasjon og kunnskapsoverføring for økt beslutningskvalitet
· Skape oppslutning rundt visjoner, strategier og verdier

Kurset inneholder trening i:
· Prosesskonsultasjon og forankrings prosesser
· Storgruppemetodikk
· Systemorientert teori og metode
· Anerkjennende tilnærming
· Å finne autoritet i rollen som forandringsagent

Kursledere:

Jon Erik Børresen, Spesialist i Organisasjonspsykolog

Christian Bodén, Organisasjonspsykolog, Centrum for Organisasjonspsykologi AB