Diakonhjemmet Sykehus
· Rc Relational Coordination
· Work Out

Prosjektansvarlig Jon Erik Børresen, Spesialist i Organisasjonspsykolog


Volvo Car Corporation
I samarbeid med Feelgood AB og European Social Fund.
· Forskning på 180 team med utgangspunkt i GDQ måling sammenhengen  mellom gruppers modenhet og sykefravær
· Omstilling og nedbemanning
· Involveringsdesign

Prosjektansvarlig Jon Erik Børresen, Spesialist i Organisasjonspsykolog


Sparebank 1 Forsikring
· Prosessdesign av Leder og Teamutvikling i samarbeid med HR.
· 360 med tilbakemelding
· Lederutvikling med 110 ledere hvor Mebook benyttes som digital støtte
· Teamutvikling med Teambook som digital støtte

 Prosjektansvarlig Jon Erik Børresen, Spesialist i Organisasjonspsykolog


Miljødirektoratet
· Design av prosess for utvikling av leder i samarbeid med HR

Prosjektansvarlig Jon Erik Børresen, Spesialist i Organisasjonspsykolog


Universitetssykehuset i Akershus (A-Hus)

 
Wilhelmsen Shipping
· Prosesskonsultasjon

  Prosjektansvarlig Jon Erik Børresen, Spesialist i Organisasjonspsykolog