GRUPPE OG TEAMUTVIKLING 

Det er et velkjent fenomen at virksomheter som befinner seg i samme miljø og med samme forutsetninger (bransje, konjunktur, marked, etc) presterer ulikt. Noen er effektive og lønnsomme, preget av stort engasjement og høy kvalitet, mens andre er langt unna å oppnå sitt fulle potensial. Man skylder ofte på ledelsen, men virkeligheten er som regel mye mer komplisert enn som så.

For å navigere i denne kompleksiteten velger Alaric ulike teoretiske perspektiv, metoder samt prosessdesign. Vi støtter gjerne opp med digitale hjelpemidler som for eksempel The Group Development Questionnaire – et verktøy for  kartlegging av modenhet i team og faste grupper.

GDQ er en operasjonalisering av The Integrated Model of Group Development og er utviklet av Susan Wheelan. GDQ viser gruppens samarbeidseffektivitet samt hvilke områder en gruppe behøver å arbeide med for å utvikles og bli høypresterende. 

Se gdqassoc.com for mer info.

I oppfølgingen kan man anvende Teambook –  en digital støtte som stimulerer og styrker samspillet i gruppene over tid. Teambook kommer som app – særlig praktisk i heltiske hverdager.

Vil du lese mer om teamutvikling og GDQ?