Alaric var en fremgangsrik og dyktig hærfører som i år 408 erobret Roma ved å lokke befolkningen til å hente nøklene til byporten og låse opp. Vi i Alaric AS hjelper din organisasjon til å  låse opp med sine nøkler.

Vårt fundament, aktiv tillit

For oss betyr ALARIC kraft, mot, samarbeid.

Tillit og gode relasjoner er selve nøkkelen til bedre samarbeid og resultater. Alaric AS kan bistå slik at det skjer. Men tillit og relasjoner kan ikke «leveres». Virksomhetene må skape det selv. Derfor fasiliterer vi prosesser som skaper og aktiverer tillit. Mulighetene  finnes som regel i organisasjonen allerede. God prosessledelse og fasilitering gjør at mulighetene kommer frem og realiseres.

Vi trener. Vi utdanner. Vi sertifiserer.

Vi mener vi har knekt koden for hvordan vi kan tilpasse oss den nye tiden. Vår prosessdesign i samarbeid med våre kunder, samt digitale hjelpemidler er en nøkkel i denne transformasjonen. Mebook og Teambook er vår digitale støtte som virkelig gir effekt.Jon Erik Børresen
Jon Erik er Spesialist i Organisasjonspsykolog. Han er videreutdannet innen Storgruppemetodikk samt fordypning innen teamutvikling. Han har sertifisering og lisens for utdanning innen Group Development Questionaire. (GDQ). Børresen har blant annet jobbet med over 300 arbeids-og ledergrupper og vært leder for et EU prosjekt der han forsket på sammenhengen mellom gruppers modenhet (både leder- og arbeidsgrupper) og sykefravær.  Jon Erik har jobbet som leder, og har arbeidet med ledergrupper og arbeidsgrupper på ulike nivåer i både privat og offentlig sektor og kjennetegnes ved at han virkelig involverer mennesker som jobber i organisasjoner til å forløse utfordringer og dilemmaer sammen.

jonerik@alaric.no
tlf. +47 907 19 677

 

Jørn Martin Unneland
Jørn Martin innehar EuroPsy spesialistsertifikat i arbeid- og organisasjonspsykologi, og er godkjent for å jobbe som psykolog og organisasjonspsykolog i Europa. Spesialistsertifikatet er en del Norsk Psykolog Forening sitt europeiske samarbeid. Gjennom som sine videreutdanninger innen organisasjonspsykologi, gruppeanalyse og psykoterapi har han innsikt i så vel gruppens dynamikk som individets dynamikk, og hvordan dette samspillet kan utvikles. Han har sertifisering og lisens for utdanning innen Group Development Questionaire, (GDQ) som brukes aktivt i arbeidet med utvikling av grupper og organisasjoner. Unneland er også siviløkonom, og har erfaring som leder-  og prosjektleder på ulike nivåer. Han har lang erfaring som konsulent hvor han har jobbet med strategiprosesser, omstilling, effektivisering, teamutvikling og kartlegging/håndtering av konflikter.

Tlf. 91834734

 

Egil Rasmussen
Egil har lang erfaring innen salg og bedriftsutvikling, og har jobbet mange år som leder selv. Han har erfaring fra multinasjonale selskaper. Siden 2003 har han jobbet med utvikling og trening av mennesker med tanke på individuell innsikt i adferd og kommunikasjon. Han jobber med tilrettelegging av prosesser i organisasjoner og bedrifter. Med utgangspunkt i adferd og kommunikasjon samt erfaringsbasert utvikling, har Egil samarbeidet med menneskene bak den digitale støtten, Mebook og Teambook, for å tilpasse konseptet til norske forhold.

egil@alaric.no
tlf. +47 415 61 540

Vi har også et nordisk nettverk av konsulenter som vi kan benytte i våre oppdrag.