Vi anser alle mennesker i organisasjoner som ledere fordi ledelse er altfor viktig å overlates til sjefer alene.

Om alle tar ansvar og kollektivt ansvarliggjøres får organisasjoner en utrolig kraft. Denne kraften ser vi i form av engasjement og innovasjon der fremgang, men også motgang, deles og anerkjennes.  Vi ser at den digitale revolusjon som verden står overfor utfordrer alle virksomheter. Noen kaller det en revolusjon. Vi kaller det en evolusjon. 

Creating healthy and effective groups capable of responding to new challenges is perhaps the most important task facing the community of today.
— Susan Wheelan