Apr
23
to Apr 27

Storgruppe-metodikk

Kurs i modeller og metodikk for produktivitet og lønnsomhet i virksomheter på organisasjonsnivå.

Dette er et kurs for deg som er nysgjerrig på hvordan du som HR, leder eller konsulent kan:

·        Støtte i ulike sammenhenger for å finne handlingskraft der kompleksiteten er høy

·        Vekke og ivareta engasjement, kreativitet og innovasjonskraft

·        Skape effektiv kommunikasjon og kunnskapsoverføring for økt beslutningskvalitet

·        Skape oppslutning rundt visjoner, strategier og verdier

 

Kurset inneholder trening i:

·        Prosesskonsultasjon og Forankringsprosesser

·        Storgruppemetodikk

·        Systemorientert teori og metode

·        Anerkjennende tilnærming

·        Å finne autoritet i rollen som forandringsagent 

 

Etter gjennomføring av kurset vil du kunne designe dine egne prosesser i store grupper med varighet  ½  til 4 dager og høyeste grad av involvering av deltagerne. 

Utdanningen skal ”practice what it preaches”. Det betyr at du som deltaker vil være med og ta ansvar for å håndtere prosessene som oppstår "i rommet" under kurset. Riktignok er basis for treningen og de grunnleggende ferdighetene lagt, men struktur og innhold skapes også gjennom involvering og aktivt samarbeid.

Aksjonsbasert pedagogikk betyr at man trener, får tilbakemeldinger og reflekterer. Det er en dyp og kontinuerlig læringsprosess med stor bredde; fra hvordan man leder praktiske øvelser, til det konseptuelle nivå som handler om å forstå hvilke parametere man forholder seg til ved design av hele utviklingsprosesser.

Kursledere:

Jon Erik Børresen, Spesialist i Organisasjonspsykologi, Alaric AS

sammen med vår samarbeidspartner i Sverige

Christian Bodén, Organisasjonspsykolog, Centrum for Organisasjonspsykologi AB

 

Ta kontakt for tilbud, eller mer informasjon: post@alaric.no

View Event →
Mar
5
9:00 AM09:00

Åpent kurs Administrasjon av Mebook/ Teambook

Utvikling av ledere og team skjer tradisjonelt gjennom samlinger på en til flere dager.  Hva skjer etter en samling eller mellom samlingene?

Våre kunder erfarer en rekke fordeler med å jobbe med digitale oppfølginger i en utviklingsprosess.

Med Mebook/Teambook:
• Øker endringstakten.
• Blir det lett å følge den enkelte og/eller hverandre.
• Det øker tydeligheten rundt hvilke endringer som fungerer og hva som kan være viktig å arbeide med.
• Ledere kan settes sammen i Mebook til grupper hvor de kan få felles oppgaver og coache hverandre.

Det blir ikke noen endring før man tenker nytt og gjør noe aktivt med det over tid.

Med hjelp av Mebook/Teambook, vil en plan for videre utvikling bli fulgt opp og støttet av relevante oppgaver.  Som leder eller teammedlem får du en fortløpende støtte i utviklingen over tid.

Mebook og Teambook inneholder solide verktøy for å kartlegge nåsituasjonen.

Mebook og Teambook skreddersys for ledere og team på alle nivåer.

Mebook og Teambook kan lett kombineres med et utviklingsprogram for ledere eller team.

Kurset er for Ledere, HR personell og konsulenter som driver prosesser for utvikling over tid og i hverdagen..

Kurset sertifiserer deg som administrator i Mebook og Teambook.

Vi fokuserer først og fremst på de tekniske aspektene av Mebook og Teambook som digital støtte i en prosess for videreutvikling. Det er en fordel om man har grunnleggende kunnskaper innen personal og ledelse, har erfaring med å jobbe med leder- og teamutvikling.

 Kursleder:

Egil Rasmussen

Ta kontakt for tilbud, eller mer informasjon: post@alaric.no

View Event →